Nazwisko

Adres domowy

Email

Miejsce pracy


Telefon i faks (UL)

Data urodzenia, miejsce

Wykształcenie wyższe

Wydział anglistyki Uniwersytetu Lódzkiego ukończony ze stopniem bardzo dobrym . Tytuł magistra otrzymałem we wrześniu 1993 roku (specjalizacja: literatura amerykańska). Praca magisterska : "Not in Kansas Anymore: A Guide to the Novels of Jonathan Carroll". (Pierwsza w Polsce obszerna praca krytycznoliteracka poświecona twórczości Jonathana Carrolla.)

Staż, doswiadczenie zawodowe

 • Od 1993 roku jako asystent w Instytucie Anglistyki UL prowadzę kursy literatury amerykańskiej oraz zaawansowanego tlumaczenia (angielski-polski i polski-angielski).
 • Główna specjalizacja tłumaczeniowa: Od 1996 roku, tłumaczenie na język polski i weryfikacja lokalizowanego oprogramowania, dokumentacji i witryn internetowych (dokumentów HTML). Przykładowe zlecenia:
  • Dla Studia Gambit, Gdansk: Corel WordPerfect 6.1 dla Windows (weryfikacja); MS Office 97 (tłumaczenie fragmentów dokumentacji i interfejsu aplikacji); dokumenty HTML (z witryny internetowej firmy Microsoft); instrukcje obsługi drukarek komputerowych Canon i Oce - luty 1999; fragmenty aplikacji Microsoft Encarta Interactive Language Learning - lipiec 1999; instrukcje obsługi faksów/kopiarek Xerox - wrzesień 1999.
  • Dla SDL Limited, Berkshire, Wielka Brytania: gra komputerowa Carmageddon .
  • Tłumaczenie dokumentacji urządzeń peryferyjnych (drazki, gamepady) - sierpien 1999.
 • Tłumaczenia filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych) dla Studia Start w Lodzi, od czerwca 1996; wcześniej dla Studia Opracowań Filmów w Łodzi.
 • Tłumaczenia tekstów reklamowych i informacyjnych (przemysł wlókienniczy, technologia, ochrona środowiska, architektura) dla Wydawnictwa Marrow SA w Łodzi.
 • Od 1991 roku zajmuję się tłumaczeniem i weryfikacja tekstów: beletrystycznych (powieści, opowiadania), technicznych (podręczniki, specyfikacje), naukowych (wykłady konferencyjne, artykuły, książki popularnonaukowe), scenariuszy filmowych i tekstów reklamowych.
 • Współpracuje jako tłumacz z kilkoma czasopismami kulturalno-literackimi w Polsce (teksty publikowane m.in. w periodykach: NaGlos, Literatura na Swiecie, bruLion, Tygiel kultury ).
 • W latach 1991-1996 pracowałem także jako nauczyciel języka angielskiego (kursy na poziomie średnim i zaawansowanym)

Znajomość obsługi komputera

 • Doskonała znajomość obsługi aplikacji MS-Office.
 • Znajomośc języków programowania: Pascal, Delphi (bardzo dobra); Perl, Basic (dobra).
 • Bardzo dobra znajomość zasad projektowania stron WWW (HTML, CSS, JavaScript).
 • Znajomość systemów operacyjnych: Linux, MS-DOS, MS-Windows.
 • Bardzo dobra orientacja w najważniejszych technologiach i protokolach internetowych (SMTP, NNTP, FTP, HTTP; podstawy programowania aplikacji internetowych).

Stypendia, wyjazdy zagraniczne

 • styczeń-maj 1990: semestr studiów w University of Pittsburgh (Pennsylvania, USA). Ukończony (ze stopniem A) kurs kompozycji/eseistyki. Druga nagroda w ogólnouniwersyteckim konkursie eseistycznym. Ukonczone kursy historii filmu na świecie i psychologii/komunikacji niewerbalnej
 • luty-czerwiec 1993: semestr studiów w Wyższej Szkole Tłumaczen w Brukseli (Belgia). (Obserwacja i udział w zajęciach z tłumaczenia pisemnego i ustnego; przygotowanie metodyczne)
 • luty 1994: miesieczny pobyt w Institut de Traducteurs, d'Interpretes et de Relations Internationales, W Strasbourgu (Francja)
 • luty 1995: miesieczny pobyt w Universidad de Granada, w Hiszpanii (wydział tlumaczen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl