Problemy w pracy

Mobbing jest to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem także przez współpracowników, powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące  w konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary.

    Od 1 stycznia 2004 r. pojęcie mobbingu zostalło wprowadzone do kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zwalczania mobbingu w swoim zakładzie pracy, a  mobbowany (dreczony) pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy [ Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081)].


Zmiany w polskim Kodeksie Pracy obowiązujace od 1 stycznia 2004

§ 1 . Pracodawca jest zobowiazany przeciwdzialac mobbingowi.

§ 2 . Mobbing oznacza dzialania lub zachowania dotyczace pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegajace na uporczywym i dlugotrwalym nekaniu i zastraszeniu pracownika, wywolujace u niego zanizona ocena przydatnosci zawodowej, powodujace lub majace na celu ponizenie lub osmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespolu pracowników.

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywolal rozstrój zdrowia, moze dochodzic od pracodawcy odpowiedniej sumy tytulem zadoscuczynienia pienieznego za doznana krzywde.

§ 4. Pracownik, który w skutek mobbingu rozwiazal umowe o prace, ma prawo dochodzic od pracodawcy o dszkodowania w wysokosci nie nizszej niz minimalne wynagrodzenie za prace, ustalone na podstawie odrebnych przepisów.

§ 5. Oswiadczenie pracownika o rozwiazaniu umowy o prace powinno nastapic na pismie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniajacej rozwiazanie umowy.


 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl