Schemat podania

Schemat podania, podstawowe informacje

 

 

 

 

 

własne dane
miejscowość, data

 

 

do kogo piszemy podanie

 

PODANIE

 

TREŚĆ

Szanowny Panie...Zwracam się z uprzejmą prośba o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko leśniczego w Nadleśnictwie Janowie Lubelskim.

Prośbe swą motywuje: ukończonymi studiami leśniczymi w państwowej szkole w Bilgoraju, znajomością jązyka angielskiego, biegłą obsługa komputera (Windows, Excel, Word, Access), posiadaniem prawa jazdy od 3 lat, własna passa przyrodnicza, oraz ukończonymi praktykami w zawodzie. Uważam, ze moje kompetencje są odpowiednie do tego zawodu i doskonale sprawdzałbym się w tym zawodzie.

W celu gotowości odbycia rozmowy kwalifikacyjnej proszę o kontakt telefoniczny.Z wyrazami szacunkuZałączniki:1-Dyplom ukończenia szkoły

2- Kopia Prawa Jazdy

3- Dokument potwierdzający ukończenie praktyk

4- Dyplom ukończenia kursu języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl