Porady - podanie

Zasady pisania podania


- W lewym górnym rogu wpisujemy imie i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.
- W prawym górnym rogu piszemy miejscowość i date (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.
- Po prawej stronie, pod danymi osobowymi i data złożenia podania, piszemy, do kogo jest skierowane to podanie.
- Nastepnie na środku piszemy wielkimi literami: PODANIE.
- Pod tym napisem powinna się znaleść treść podania. Najpierw piszemy jasno i zwięźle, o co prosimy w podaniu. Nastepnie wyjaśniamy, dlaczego chcemy uzyskać daną rzecz lub dlaczego dana sprawa powinna zakończyc się tak, jak o to prosimy w podaniu.
- Pod treścią podania, na dole po prawej stronie, piszemy zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku, a pod nim umieszczamy czytelny podpis.
- Jeżeli do podania chcemy dołżczyć jakieś inne dokumenty, to musimy poniżej podpisu po lewej stronie napisać "Załączniki" i wypisać je w punktach.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl