Schemat listu motywacyjnego

  • Część wstępna zawiera informacje na temat stanowiska, o które kandydat zamierza się ubiegać, w niej także należy odwołać się do ogłoszenia .
  • W kolejnej części kandydat powinien podkreślić i rozwinąć najważniejsze fakty z życiorysu, wymienić swoje umiejętności, dobrze też jest podać konkretne sytułacje w których zostałe nabyte. W tej części listu pisze się również o kwalifikacjach, które wpłyneły na złożenie aplikacji do konkretnej firmy.
  • Zakończenie powinno zawierać propozycję kontaktu, na przykład telefonicznego. Trzeba wówczas podać swój numer telefonu, zaznaczając godziny, w których jest się dostępnym. W ostatnim akapicie należy podziękować za poświęconą uwagę i wyrażić nadzieję spotkania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl