Schemat CV ( Curriculum vitae )

DANE OSOBOWE

imie i nazwisko, adres, telefon, miejsce i data urodzenia, stan cywilny 

WYKSZTAŁCENIE

daty (od roku - do roku) Podaj najważniejsze szczeble edukacji w odwróconym porządku chronologicznym. Podaj nazwę uczelni, wydział, specjalizację, uzyskany dyplom.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

daty (od roku - do roku) Wymień wykonywane prace w odwróconym porzadku chronologicznym. Każdorazowo wpisz nazwe firmy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków, podaj przykłady największych osiągnięć, projekty, nad którymi pracowałeś/aś itp.DODATKOWE KURSY I SZKOLENIA

daty (od roku - do roku) Uwzględnij przebyte kursy, szkolenia, seminaria - sa one dowodem Twojej aktywnej postawy, tym bardziej, jeżeli odpowiadają one kierunkowi studiów lub dotyczą stanowiska, o które się ubiegasz.INNE DOŚWIADCZENIA

daty (od roku - do roku) daty (od roku - do roku) Opisz swoją działalność w organizacjach, stowarzyszeniach i klubach, w których aktywnie uczestniczyłeś, podkreśl swoje obowiązki i osiągnięcia.OSIĄGNIĘCIA

Opisz swoje osiągnięcia zarówno naukowe (np. publikacje, stypendia), sportowe jak i społeczne związane z działalnością w różnych organizacjach, stowarzyszeniach.

JĘZYKI OBCE

Wymien języki obce oraz określ stopień ich znajomości.DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Komputer - Uwzględnij specjalistyczne kursy komputerowe np. projektowania stron www.
Prawo jazdy - wypisz odpowiednie kategorie, rok uzyskania, posiadanie samochodu.
Inne - specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej, xero, fax, itp.

ZAINTERESOWANIA

Wymień zainteresowania zawodowe i pozazawodowe.


REFERENCJE

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl