Porady przy pisaniu CV

Błędy w pisaniu życiorysu.
W życiorysie nie powinno się umieszczać informacji dotyczących pochodzenia społecznego, poglądów politycznych, wyznania religuijnego czy przyczyn odejścia z poprzedniej pracy. Najczęstszymi błędami popełnionymi przy sporządzaniu życiorysu są: niska etyka, brak podstawowych danych, niekonsekwencja w chronologii, nadmiar prezentowanych informacji, brak odniesienia do konkretnej oferty pracy. Przygotowany życiorys może być wykorzystywany przy wielu aplikacjach - jednak należy pamiętać, że w zależności od oferty pracy warto go modyfikować, uwypuklając elementy, których oczekuje dany pracodawca

Uwaga: Dołaczenie zdjęcia kandydata do aplikacji jest konieczne tylko wtedy, gdy pracodawca tego wymaga, a format zdjęcia powinien być tak zwany "legitymacyjny".

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl