Informacje dla bezrobotnych

Samo pozostawanie bez pracy nie jest warunkiem wystarczającym, by w świetle prawa zostać bezrobotnym. Osoba bezrobotna zobowiązana jest do aktywnego poszukiwania pracy, musi też byc zdecydowana na jej podjęcie w pełnym wymiarze czasu. Nie może się uczyć, ma ukonczone 18 lat i jest zarejstrowana w rejonowym urzędzie pracy.

Poziom bezrobocia w Polsce zależy od regionu; w największym stopniu tym dotknięte są obszary typowo rolnicze oraz niewielkie miejscowości bez rozininiętego przemysłu.

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem.

Państwo prowadzi politykę zmniejszającą poziom bezrobocia. Przejawiaja sie ona aktywnymi formami, mającymi na celu redukcję bezrobocia, oraz formami pasywnymi, których celem jest osłona socjalna osób pozostających bez pracy.

Aktywne formy walki z bezrobociem polegają na oddziaływaniu za pomocą instrumentów ekonomicznych i administracyjnych na rynek pracy. Do głownych form można zaliczyć:

  • prace interwencyjne organizowane przez urzędy pracy i dofinansowane przez samorządy lokalne
  • roboty publiczne finansowane przez państwo
  • pomoc finansową bezrobotnym otwierającym własną działalność gospodarczą
  • wspomaganie finansowe przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych
  • szkolenia pozwalające na podwyższenie kwalifikacji lub zdobycie nowego zawodu
  • poradnictwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy


 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl